Slavíme Mezinárodní den biodiverzity

22.05.2021

OSN vyhlásila 22. květen jako významný den a každý rok se snaží poukázat na problémy, kterým by měla celá společnost věnovat pozornost.


O své životní prostředí je důležité se zajímat a dobře starat. I v České republice najdeme mnoho nádherných míst, která je třeba chránit. Vždy můžeme nějakým způsobem přispět k tomu, aby v lesích byl dostatek divokých zvířat, na loukách mnoho druhů rostlin a krásných květin. Kéž bychom v budoucnu viděli v řekách hejna ryb.

Letošním mottem je "My jsme součástí řešení".