BLOG

Na podporu populace lososů obecných v Českém Švýcarsku letos vypouští regionální výrobce Mikov Mikulášovice do adventních vod zcela originální verzi slavného kapesního nože Rybička. Lososí provedení nožíku pojmenovaného Salmie se ke svým novým majitelům dostává prostřednictvím e-shopu www.ceskeparky.cz, zaměřeného na prodej dobročinných suvenýrů....

Spolu s vyváženým koloběhem živin má zásadní vliv na druhovou pestrost lučních porostů. Pro hnojení jsou nejvhodnější podzimní měsíce, jeho výsledek však není patrný hned následující sezonu, ale během následujících let.