BLOG

Spolu s vyváženým koloběhem živin má zásadní vliv na druhovou pestrost lučních porostů. Pro hnojení jsou nejvhodnější podzimní měsíce, jeho výsledek však není patrný hned následující sezonu, ale během následujících let.

Jak funguje příroda bez lidských zásahů? Dokáže se les sám obnovit? Jsou znovu vysazené populace zvířat životaschopné a jaké biotopy opravdu potřebuje pro svůj život tetřev hlušec? To je pouze několik málo otázek, které si kladli odborníci i část laické veřejnosti při založení Národních parků Bavorský les a Šumava před padesáti, resp. třiceti lety....

Po Národním parku České Švýcarsko získávají své dobročinné suvenýry i nejnavštěvovanější hory v Česku. Projekt Česképarky.cz, který se zaměřuje na pomoc chráněným lokalitám České republiky, uvádí novou kolekci Lynxie, tentokrát krkonošskou. Znázorňuje jednu z nejvzácnějších šelem, která se v Krkonoších vyskytuje - rysa ostrovida. Latinsky Lynx...

V Národním parku České Švýcarsko se letos díky výzkumu České zemědělské univerzity podařilo doložit první reprodukci vlků obecných v novodobé historii. Vlčí pár vyvedl tři mláďata ve východní části národního parku. Vlčata jsou zachycena zejména na snímcích a videozáznamech z fotopastí, první doklad pochází z poloviny června.