KRKONOŠE

Území, které v České republice nemá obdoby. Tundra uprostřed Evropy. Při cestě napříč Krkonošským národním parkem míjíte horské lesy, alpínské trávníky, rašeliniště i husté nízké porosty, ve kterých dominuje borovice kleč.

Peníze, které vybereme prodejem jednotlivých produktů, použijeme na ochranu krkonošských rostlin, živočichů i celých ekosystémů. Přispějete nám například na ochranu krkonošských lesů, arkto-alpínské tundry nebo tamních luk. Kromě toho nám pomůžete pečovat o zvířata v Záchranné stanici pro hendikepované živočichy ve Vrchlabí.