Data ze sčítačů hovoří jasně: Nezvykle teplý konec podzimu přilákal na hřebeny Krkonoš rekordní počet návštěvníků

Vrchol, respektive závěr letošního podzimu doprovázelo v horských oblastech velmi slunečné počasí a pro toto období nezvykle vysoké teploty. Sčítače proto zaregistrovaly v tomto ročním období rekordní počty návštěvníků.

Pravděpodobně poslední letošní teplé a slunečné dny na vrcholcích Krkonoš charakteristické spíše pro období babího léta přilákaly do Krkonoš tisíce turistů a výletníků, což dokládají i data automatických sčítacích zařízení. Tyto sčítače (celkem 27 stacionárních měřicích bodů), které jsou většinou umístěny ve vrcholových partiích Krkonoš, automaticky detekují obousměrné průchody osob, průjezdy cyklistů a na některých významných komunikacích i automobilů. Velmi citlivá čidla založená na nepatrných změnách teploty, nebo na magnetické indukci, zaznamenávala během listopadových víkendů stovky až tisíce denních průchodů, což je pro tuto část roku značně neobvyklé.

Pokud srovnáme celkovou návštěvnost první poloviny listopadu (konkrétně 1.–13. 11.) za uplynulých několik let, zjistíme, že ta letošní byla zdaleka nejvyšší. Konkrétní data o celkovém počtu průchodů pro toto období za posledních několik let na vybraných profilech jsou znázorněna na obrázcích níže. Přestože měsíc listopad bývá v Krkonoších z hlediska turismu považován za vrchol tzv. mimosezóny, letošní čísla z většiny lokalit hřebenů Krkonoš tomu určitě nenasvědčují.

graf_1

graf_2

Velmi podobný trend v podzimní návštěvnosti Krkonoš zaznamenaly sčítače během posledního říjnového prodlouženého víkendu. Ve dnech 28.–30. října detekovaly sčítače maximální denní intenzity průchodů či průjezdů na většině měřených profilů v tomto roce. Během pátku (28. 10. 2022) i soboty (29. 10.) se celková denní intenzita obousměrných průchodů/průjezdů pohybovala přes hodnotu 25 000 (pozn.: toto číslo neodpovídá celkovému počtu návštěvníků). Největší absolutní hodnoty byly tradičně zaznamenány na trasách směřujících na vrchol Sněžky: Růžohorky–Sněžka 3 124 průchodů, cesta Obřím dolem 1 909 průchodů, trasa mezi Jelenkou a Sněžkou 2 001 obousměrných průchodů, u Labské boudy (2 355 průchodů) nebo na Úpském rašeliništi (1 981 průchodů). Historická maxima byla překonána v intenzitě automobilové dopravy na Špindlerovu boudu, kdy v oba tyto dny bylo detekováno téměř 900 průjezdů. Od roku 2012, kdy jsou sčítače v provozu, zde dosud tolik denních průjezdů zaznamenáno nebylo.

Obdobný vývoj, při kterém k maximální návštěvnosti vrcholků Krkonoš dochází až během podzimních měsíců, jsme mohli sledovat i v minulém roce 2021, kdy v neděli 26. září 2021 sčítače zaznamenaly zhruba 28 000 denních průchodů a průjezdů.

Přestože je druhá polovina letošního podzimu na hřebenech Krkonoš z hlediska návštěvnosti výjimečná, nepředpokládáme, že by celková návštěvnost v tomto roce překročila nebo se vyrovnala předchozímu rekordnímu roku nebo „předkovidovým“ sezónám 2019 a 2018.

Příčiny zvýšené návštěvnosti podzimních Krkonoš lze přisuzovat kromě průběhu a stabilitě počasí i zvyšující se oblibě turistů navštěvovat nejvyhledávanější lokality až po skončení vrcholné letní turistické sezony, kdy tyto oblasti často trpí doslova „overturismem“.

 graf_3

graf_4

Zdroj: Krnap

 

 

 

Zpět do obchodu