Nejkrásnější louky Českosaského Švýcarska – Výzva k účasti v soutěži

Již po dvacáté se hledají nejkrásnější louky Českosaského Švýcarska. Jde o stejnojmennou soutěž, které se mohou zúčastnit jak majitelé luk, tak zemědělci tyto plochy obhospodařující. Plocha musí mít rozlohu alespoň 1000 metrů čtverečních a v době pochůzky odborníků nesmí být posečená.

Hodnocení odbornou porotou složenou z pracovníků Správ národních parků České a Saské Švýcarsko a Spolku péče o krajinu (Landschaftspflegeverband Sächsische Schweiz - Osterzgebirge e.V.) proběhne do 7. června 2023. Bude hodnocen vzhled louky, způsob jejího obhospodařování, biologická rozmanitost jejího rostlinného společenstva, případně i ochranářská opatření a využití posečené hmoty.

Soutěž je příležitostí pro majitele a / nebo správce luk prezentovat své nejkrásnější louky a získat patřičné uznání a ocenění. Cílem soutěže je zároveň zvyšování povědomí veřejnosti o ochraně volné krajiny, významu extenzivního hospodaření pro naši krajinu a o hodnotě práce, která je přitom vynakládána.

Zájemce prosíme, aby do 2. června 2023 zaslali přihlášku do soutěže s uvedením jména, adresy a telefonního čísla účastníka a umístění luční plochy (údaje z katastru). Ocenění třech nejlepších z Čech a Saska proběhne 17. září 2023 na Luční slavnosti v Königsteinu, místní části Ebenheit, na úpatí stolové hory Lilienstein.

Žádost lze zaslat na e-mail: p.bauer@npcs.cz.

Autor Tomáš Salov

Zdroj: https://www.npcs.cz/

 

Zpět do obchodu