Prosíme nerušit. Hnízdíme!

Každý, kdo si rád chodí dobíjet baterky do přírody, by měl zpozornět. Hlavně klid.

Na jaře a v první polovině léta je příroda nejzranitelnější. Chod přírody se podřizuje příchodu mláďat. Některé druhy jsou přitom citlivější na lidskou přítomnost než jiné. K těm zvláště citlivým patří sokoli stěhovaví, čápi černí a výři velcí. V přírodě to nemají snadné ani tak, navíc jsou tito ptáci plaší i vůči člověku. Právě proto vyhledávají skrytá místa ve skalách a lesích, kam ale lidé stále více pronikají, hnáni svými touhami po prožitcích.

Proto těmto plachým lesním obyvatelům připravujeme podmínky tak, aby v době hnízdění byli lidmi vyrušováni co nejméně, ideálně vůbec. Hnízdní lokality přechodně uzavíráme jak v Národním parku České Švýcarsko, tak i v některých částech Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, například v Národní přírodní rezervaci Kaňon Labe.

Plaší čápi černí na skalním hnízdě v Českém Švýcarsku při vyrušení nemohou zahřívat vajíčka, chránit svá mláďata před chladem nebo predátory, nebo je nakrmit.

 

Jak poznám dočasně uzavřenou lokalitu?

Hnízdní lokality jsou uzavírány tak, aby - pokud je to možné - značené turistické cesty zůstaly průchodné. Na uzavírku narazíte nejobvykleji na neznačených pěšinách či lesních cestách. Přechodné uzavírky jsou vždy vyznačené přímo v terénu, a to buď pomocí označníků nebo ohraničovacími páskami. Pokud na takovou uzavírku narazíte, lokalitu prosím obejděte nebo změňte cíl vycházky.

 

_hnizdni_lokalita_oznaceni

Foto: Václav Sojka

Foto: Miroslav Rybář

 

Více informací najdete na:

https://www.npcs.cz/prosime-nerusit-hnizdime#3

 

Zpět do obchodu