Státy se dohodly společně chránit přírodu a její rozmanitost

DSCN3081

 

Nedávno v kanadském Montrealu proběhl summit OSN na téma biodiverzity.

Na konferenci COP 15 se Evropská unie s dalšími 195 státy zavázala, že bude nejen chránit, ale také ozdravovat přírodu pro budoucí generace.

 

Dohoda definuje cíle:

jak do roku 2030 v globálním měřítku obnovit alespoň 30 % poničených ekosystémů

jak do roku 2030 chránit a udržovat alespoň 30 % oblastí ve vnitrozemí, na pobřeží a také podmořského světa

zabránit vyhynutí známých druhů

jak do roku 2030 výrazně snížit negativní dopady používání pesticidů alespoň o 50 %

zmírnit negativní dopady znečištění životního prostředí z různých zdrojů

zmírnit globální negativní dopady konzumní společnosti

udržitelně obhospodařovat oblasti v oboru zemědělství, rybolovu a lesnictví

najít environmentálně přijatelné řešení, jak zvládnout klimatickou krizi

jak snížit počet invazivních druhů o 50 %

jak zajistit legální, bezpečný a udržitelný obchod s divokými zvířaty.

 

V neposlední řadě se chtějí také zaměřit na rozšíření zelených ploch v okolí měst.

Všechny země, které s dohodou souhlasí, mají do roku 2024 představit své plány a strategie.

Summit v Montrealu je považován za „poslední šanci“, jak přírodě pomoci na cestu k uzdravení.

Společně s Pařížskou klimatickou dohodou tvoří soustavu opatření, která kolem roku 2050 má vést k čistšímu a odolnějšímu životnímu prostředí.

 

Cílem je nejen chránit přírodu nebo obnovit poničené ekosystémy, ale také to, aby naše planeta byla i nadále životaschopná.

Zpět do obchodu