Co se chystá v roce 2024 v Národním parku České Švýcarsko?

Pro nadcházející rok 2024 Správa Národního parku České Švýcarsko připravila několik projektů, které návštěvníkům zpříjemní pobyt v chráněném území nebo jeho bezprostředním okolí. Záměry se nyní nacházejí v různých stádiích realizace, od počátečních prací až po přípravu na slavnostní otevření.

Dokončení lesnických prací, které přispěli k zajištění bezpečnosti.

Návštěvníci se mohou těšit na novou naučnou stezku Kyjovským údolím všemi smysly. Zhruba sedm kilometrů dlouhá stávající stezka vedoucí z Kyjova u Krásné Lípy do Zadní Doubice bude během letošního roku vybavena jedenácti zastaveními s interaktivními naučnými prvky a třemi novými posezeními pro odpočinek návštěvníků. Naučná stezka je navržena tak, aby byla vhodná pro co nejširší publikum, včetně osob s hendikepem.

Mapa připravované naučné stezky Kyjovským údolím všemi smysly. Mapový podklad: www.mapy.cz

2021_mapa_umisteni_zastaveni_udolim_ricky_krinice_vsemi_smysly_page-0001_0

2021_dokumentace_udolim_ricky_krinice_vsemi_smysly_voda_page-0001_0

V oblasti Hřenska a Mezné letos má vzniknout na Mlýnské cestě nová plošina doplněná o informační tabule s velkoformátovými fotografiemi krajiny Českého Švýcarska. Konstrukce inspirovaná tvarem rozvíjející se kapradiny návštěvníky přivede několik metrů nad úroveň terénu, odkud se otevře výhled přes požářiště z roku 2022 směrem k Pravčické bráně. Velkoformátové fotografie návštěvníkům přiblíží historický vývoj skalnaté krajiny a jejích lesních porostů tak, aby vlastní vyhlídka tvořila závěrečný, dynamicky se vyvíjející obraz. V průběhu let totiž nyní obnažená krajina bude postupně zarůstat mladým, obnovujícím se lesem. I tato vyhlídka je navržena jako bezbariérová a bude tedy vhodná i pro osoby upoutané na kolečkové křeslo nebo rodiče s dětmi v kočárku.

08

Vizualizace vyhlídkové plošiny na Mlýnské cestě. Zdroj: Ateliér forWOOD, Varnsdorf

 

Přímo v Krásné Lípě, sídelním městě Správy Národního parku České Švýcarsko, bude letos návštěvníkům zpřístupněn nedávno dokončený areál Plšíkovy zahrady. Zhruba hektarový areál byl v loňském roce upraven tak, aby mohl sloužit veřejnosti, ale také správě parku pro ekovýchovné účely či akce pro veřejnost. Kromě příležitostí k posezení zde byl například vysazen ovocný sad s původními krajovými odrůdami, nachází se zde prostor pro příměstské tábory vybavený venkovní kuchyní, v zahradě byla umístěna venkovní chlebová pec, vytvořeny byly vodní biotop či množství povalových chodníků, které zpřístupňují odlehlejší a tajemnější části zahradního areálu. Areál se veřejnosti otevře během prvního pololetí letošního roku.

Kromě uvedených záměrů i letos správa národního parku bude pokračovat v plánovité údržbě sítě turistických tras a jejího vybavení.

Zdroj: npcs.cz

 

Zpět do obchodu