Domy přírody budou prodávat nové suvenýry, které pomáhají přírodě

Snímek obrazovky 2022-08-23

Domy přírody se zapojily do projektu České parky. Část výtěžku z prodeje suvenýrů s touto značkou
je určena přímo na konkrétní akce na ochranu přírody v regionu, část pak podpoří přímo Domy
přírody. To jsou návštěvnická střediska Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která postupně
vznikají v chráněných krajinných oblastech. V první fázi se do projektu České parky zapojí Domy
přírody Českého ráje, Žďárských vrchů a Moravského krasu.


„Dlouho jsme přemýšleli nad tím, co smysluplného by si návštěvníci mohli z Domů přírody kromě
zážitků odnést. Produkty, jejichž zakoupením návštěvník podpoří jak provoz informačních středisek,
tak vlastní projekty směřované zlepšení stavu přírody, jsou přesně tím důležitým článkem řetězu,
který jsme potřebovali do provozu Domů přírody zařadit,” vysvětluje Lenka Šoltysová z Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR.

mik zdarvrch pan


Návštěvníci si nyní mohou zakoupit kvalitní trička, mikiny a termosky s perokresbou průvodce
Domem přírody. V případě Českého ráje je to sokol stěhovavý, Žďárských vrchů skorec vodní a
v Moravském krasu netopýr velký.

mik cesraj dam2


„Máme nesmírnou radost, že se nám podařilo rozšířit projekt spojující myšlenku sociálního
podnikání, ochrany jedinečné přírody a podpory regionálních výrobců na další území oplývající
přírodními krásami,” říká Filip Molčan, který je zakladatelem projektu České parky, sociálním
podnikatelem, ale i dobrovolným strážcem přírody v národním parku České Švýcarsko a dodává:
„rozšíření našich aktivit směrem k dalším chráněným územím v České republice bylo logickým
vyústěním naší práce a je skvělé, že se to podařilo.” Návštěvníci tak mohou svou pomoc nasměrovat
přímo na místa, která mají rádi, jelikož významná část výtěžku z prodeje suvenýrů je věnována právě
na ochranu přírody.

mik Cesraj dam


Domy přírody návštěvníkům nabízejí nejen expozici, ale také ekovýchovné programy, tematické
přednášky, výstavy, projekce a tvůrčí dílny – a to jak pro veřejnost, tak i pro školy. Pomáhají
posilovat vztah místních obyvatel ke krajině, kde žijí a přispívají k rozvoji šetrného turismu v
chráněných územích po celé České republice. Více na www.dumprirody.cz.


Milovníci české přírody a krajiny se tak mohou zapojit do pomoci prostřednictvím nákupu suvenýrů
přímo v Domech přírody a nebo na e-shopu https://www.ceskeparky.cz/

Zpět do obchodu