Dostupné turistické trasy a cíle v NP České Švýcarsko od 13. 8. 2022

V souvislosti v rozsáhlým požárem lesa v oblasti Hřenska, který v NP České Švýcarsko propukl v posledním červencovém týdnu, nadále nejsou dostupné turistické cíle a trasy v oblasti Hřenska, Mezní Louky a Mezné. Z důvodu prevence úrazů a rizika vzniku požárů v jiných částech národního parku vydalo Ministerstvo životního prostředí opatření obecné povahy, kterým se:

 

vylučuje vstup veřejnosti do oblastí zasažených požárem,

vylučuje vstup veřejnosti do lesa v ostatních částech národního parku, s výjimkou značených turistických cest,

vylučuje vstup veřejnosti do lesa včetně značených turistických cest v nočních hodinách od 21 do 6 hod.

Vydané opatření je platné do 31. 8. 2022. Přístupové cesty do oblastí s vyloučeným vstupem jsou v terénu zřetelně vyznačené a střežené pracovníky správy národního parku. V oblasti je také posílena hlídková činnost Policie ČR. Vzhledem ke skutečnosti, že nadále zůstává uzavřena silnice ze Hřenska do Mezní Louky a že ze směru od Vysoké Lípy jsou do místních částí Mezná a Mezní Louka vpouštěni pouze vlastníci nemovitostí, jsou vjezdová místa do dotčené části národního parku rovněž střeženy hlídkami Policie ČR.  

 

Nedostupné turistické cíle a trasy v NP České Švýcarsko

 

Pravčická brána

Soutěsky Kamenice (Edmundova a Divoká soutěska)

Soorgrund

Mlýnská cesta (cyklisté i pěší)

Gabrielina stezka

Hájenky - Mezní můstek - Mezná

Malá Pravčická brána

Větrovec

Hluboký důl (cyklisté i pěší)

 

Dostupné turistické cíle a trasy v NP České Švýcarsko

 

zeleně značená trasa Janov - Hřensko

žlutě značená trasa Janov - Hájenky - Růžová

Dolský mlýn a všechny značené trasy v jeho okolí

Růžovský vrch a všechny značené trasy v jeho okolí

modře značená trasa Vysoký most - Zámeček u Vysoké Lípy - Vysoká Lípa

Šaunštejn

Česká silnice

Zadní Jetřichovice

Jankova cesta (zeleně značená k Panenské jedli)

Panenská jedle

Na Tokání - všechny značené turistické trasy

Táborový důl

všechny Jetřichovické vyhlídky (Mariina vyhlídka, Vilemínina stěna, Rudolfův kámen)

červeně značená trasa Česká silnice - skalní kaple Kny - Pohovka

skalní hrádek Falkenštejn

modře značená trasa Na Tokání - Rynartice

Úzké schody - U Eustacha - Doubice

Zadní Doubice

Kyjovské údolí

Kyjovský hrádek

Klenotnice

Turistický most

Brtnický hrádek (pouze ze směru Brtníky)

 přístup ČŠNP

Zvýrazněné turistické trasy a na nich ležící turistické cíle v NP České Švýcarsko jsou přístupné návštěvníkům denně v čase od 6 do 21 hodin. Do ostatních částí národního parku a mimo uvedenou dobu (tedy v nočních hodinách) je vstup do národního parku zakázán z důvodu zajištění bezpečnosti návštěvníků a předcházení vzniku lesního požáru, a to nejméně do 31. 8. 2022

Návštěvnické cíle ležící mimo národní park České Švýcarsko, zejména na území CHKO Labské pískovce a v západní části CHKO Lužické hory, jsou návštěvníkům přístupné bez omezení. Návštěvnické cíle ve východní části Zadního Saského Švýcarska (v okolí obce Hinterhermsdorf), v levobřežní části řeky Labe (oblast stolových hor) jsou návštěvníkům rovněž přístupné bez omezení.

Veřejná silnice ze Hřenska do Mezní Louky je uzavřena.

Veřejná silnice z Vysoké Lípy do Mezní Louky a Mezné je otevřena pouze pro majitele nemovitostí v uvedených osadách.

přístup čšnp 2

Nadále pro návštěvníky zůstává zcela uzavřena západní část zadního Saského Švýcarska, hranici tvoří tok řeky Křinice. Turistické trasy v okolí obce Hinterhermsdorf jsou pro návštěvníky otevřeny.

 

Nabídku alternativních turistických cílů naleznete také zde: 

https://www.ceskesvycarsko.cz/cs/pozar 

Zdroj: https://www.npcs.cz/

 

 

Zpět do obchodu