I sníh je pod drobnohledem ochranářů

Zaměstnanci Správy KRNAP již několik desetiletí provádí pravidelný monitoring sněhové pokrývky na trvalých plochách a transektech ve vrcholových partiích Krkonoš.

Na rozdíl od Horské služby nevyhodnocují potenciální rizika pádu lavin spočívající v identifikaci nestabilních sněhových vrstev, ale zaměřují se především na fyzikální parametry sněhové pokrývky, mezi které, kromě její výšky, teploty, tvrdosti, velikosti a typu sněhových krystalů, patří zejména hustota a výpočet vodní hodnoty sněhu.

A proč sníh či lavinou aktivitu pravidelně monitorovat a vyhodnocovat? Tyto abiotické podmínky jsou velmi důležitým přírodním činitelem, který ovlivňuje a podmiňuje celou řadu unikátních fenoménů krkonošské arkto-alpínské tundry, a to jak živé, tak neživé přírody.

Výsledky dlouhodobého sněhového monitoringu jasně ukazují na dopady probíhající klimatické změny, které se projevují postupným poklesem průměrné maximální výšky sněhu na všech profilech, úbytkem počtu měsíců s maximální výškou sněhu a měnícími se faktory, které ovlivňují ukládání a následnou přeměnu sněhu na hřebenech Krkonoš. Zejména v posledních letech sledujeme velké množství ledových vrstev ve sněhové pokrývce, které jsou způsobeny častými výkyvy teplot nad a pod bod mrazu, a to i na konci zimní sezony.

Zdroj: https://www.krnap.cz/

Zpět do obchodu