Přístupy na vyhlídky i bezpečnostní těžby: Jaké práce národní park čekají během dubna?

Národní park České Švýcarsko brzy vstoupí do další turistické sezóny. Ta tradičně začíná o Velikonocích a trvá do začátku listopadu. V počátečním období sezóny stále pokračují na některých místech práce zaměřené buď na zlepšení přístupu k vybraným turistickým cílům nebo pro zajištění bezpečnosti podél některých turistických tras.

Mariina vyhlídka a Rudolfův kámen dostanou nová přístupová schodiště

Po Velikonocích zahájí dodavatelská firma práce na instalaci přístupového schodiště na Mariinu vyhlídku. Montážní práce mají být dle plánu zahájeny 11. dubna a dokončeny 20. dubna. V tomto období bude přístup na Mariinu vyhlídku pro veřejnost uzavřen, správa parku jako alternativy doporučuje vyhlídku z Vilemíniny stěny či návštěvu skalního hrádku Falkenštejn.  

O něco později, od 17. do 26. dubna, zahájí dodavatel montáž nového přístupu také na Rudolfově kameni, v uvedených termínech si práce rovněž vyžádají uzavírku vyhlídky. Alternativou je opět vyhlídka z Vilemíniny stěny, návštěva některého ze skalních hrádků v okolí nebo vycházka po úbočnicové cestě svahem Koliště směrem ke skalní kapli Kny.

V pracovních dnech před zahájením montážních prací budou pracovníci dodavatelské firmy vždy přinášet materiál ke každé z vyhlídek. Tato činnost pohyb návštěvníků zásadním způsobem neomezí, správa národního parku však návštěvníky žádá, aby dbali zvýšené opatrnosti a pracovníkům pohyb usnadnili tím, že jim dají přednost.

Na vytvoření přístupů na Mariinu vyhlídku a Rudolfův kámen správa parku vynaloží 1,6 mil. korun bez DPH.

Počátkem dubna se v Kyjově otevře okruh přes skalní hrádek a přístup ke Klenotnici, bezpečnostní těžby budou prováděny také podél cyklotrasy č. 3031

Těžiště bezpečnostní těžby v Kyjovském údolí se od dubna přesune do úseku mezi Brtnickým mostem a odbočkou Pod Praporkem. Návštěvníkům se tím pádem otevře skalní okruh přes Kyjovský hrádek a také přístup ke skalnímu útvaru Klenotnice. Těžby v úseku mezi odbočkou Pod Praporkem a Brtnickým mostem mají být podle plánu dokončeny ke konci dubna. Naopak práce podél cyklotrasy č. 3032 údolím Brtnického potoka směrem do Zadní Doubice již je dokončena, trasu mohou jak cyklisté, tak pěší návštěvníci využívat bez omezení.

Do soboty, 1. dubna, je bezpečnostní těžba prováděna v úseku cyklotrasy č. 3031 mezi Hadím pramenem a Zadní Doubicí. Po dobu provádění prací je tento úsek pro návštěvníky zcela uzavřen. V týdnu od 3. dubna se těžební technika vydá podél cyklotrasy č. 3031 směrem k rozcestí U Doubice. V tomto úseku dlouhém zhruba šest kilometrů budou práce prováděny bez uzavírky cyklotrasy, v místě provádění prací správa národního parku návštěvníky žádá, aby dbali zvýšené opatrnosti a řídili se pokyny pracovníků provádějících těžbu.  

Těžiště prací v Kyjovském údolí se v dubnu přesune do úseku od rozcestí Pod Praporkem k Brtnickému mostu. Okruh přes Kyjovský hrádek a přístup ke skalnímu útvaru Klenotnice bude návštěvníkům k dispozici.

salov

Cesta k Pravčické bráně je již přístupná po celý týden, práce podél Mlýnské cesty, oprava zábradlí do Divoké soutěsky

Zcela dokončeny byly bezpečnostní těžby podél přístupové cesty od Tří Pramenů směrem k Pravčické bráně. Po kontrole přilehlých svahů geology je nyní opět otevřena po celý týden. Za běžného turistického provozu jsou aktuálně dokončovány bezpečnostní těžby podél Mlýnské cesty od Mezné ke Třem Pramenům, cesta je s náležitou opatrností průchodná. Během dubna pak pokročí práce na osazování doplňkové infrastruktury Mlýnské cesty a současně vznikne také zkratka od Mezní Louky obcházející Meznou. Podél přístupové trasy z Mezné do Divoké soutěsky budou v příštích dnech zahájeny opravy zábradlí, které budou prováděny za provozu.

Z Mezní Louky k Pravčické bráně povede návštěvníky Mlýnská cesta, ze které se otevírají výhledy na Křídelní stěny i Pravčickou bránu. Z cesty do Mezné bude k dispozici zkratka.

Foto a text: Tomáš Salov

Zdroj: https://www.npcs.cz/

Zpět do obchodu