Mezinárodní den lesů aneb jak to bez nich nejde

Lesy jsou nedělitelnou součástí ekosystému celé planety. V Krkonoších jsou domovem jedinečné české fauny a flóry. Najdeme tu stovky bylin, na 200 druhů obratlovců, včetně rozmanitých druhů ptáků, a také desítky tisíc bezobratlých.

V nadmořské výšce 400 m se v údolích horských potoků Krkonoš vyskytuje především buk lesní spolu s dalšími druhy jako javory (zejména klen), jasany, olše, osiky, různé druhy vrb, břízy a další. Ve výšce od 800 do 1 200 metrů je jako doma smrk ztepilý. Najdeme tu také smrčiny podmáčené, suché i rašelinné. Můžete tu a tam narazit i na statečné jedince buku, častěji ale břízy bělokoré i karpatské, nebo charakteristický jeřáb ptačí.

Lesy v nadmořské výšce 1 200–1 450 m tvoří keřovité borovice kleč a jinak jeřáby, břízy, vrba laponská či jeřáb sudetský.

V současné době je důležitým tématem změna klimatu a zdravé lesy hrají významnou roli i podle OSN. Světové lesy zadržují 662 miliard tun CO2 (což je víc, než polovina CO2 ve vegetaci i půdě celé planety), protože skvěle zachycují vodu, jsou skvělou ochranou proti povodním i suchu. Svým „dýcháním“ (transpirací a evaporací) udržují příjemné a životadárné mikroklima ve svém okolí a ochlazují vzduch.

Člověk, který tráví nějaký čas v lese, snižuje nejen míru stresu a tím se hodí do pohody,  ale zlepší si krevní tlak.

Zpět do obchodu