Vlk obecný v chráněné krajinné oblasti Brdy

Ano, je to tak. Přítomnost vlka potvrdila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR díky záběrům z fotopastí. Nachází se v centrální oblasti, která je nejméně navštěvovaná.

 

vlk_1

 

Pro vlka tato oblast představuje přirozené a vhodné prostředí k životu. Je tu lesnatá krajina s minimálním osídlením, ale na druhou stranu dostatkem přirozené potravy např. srncem, jelenem nebo prasetem divokým.

 

Přemnožená spárkatá zvěř tvoří přes 90 % vlčího jídelníčku. Přítomnost vlků tedy může v důsledku znamenat i pestřejší a druhově bohatší lesy,“ vysvětluje Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

 

Vlk obecný, rys ostrovid a medvěd hnědý patří k původním druhům naší fauny a v minulosti se vyskytoval na území celé České republiky. Naše území je, dá se říct, genetickou křižovatkou, na které se setkávají různé populace vlka.

 

Pro naši krajinu jsou potřeba jak hospodářská zvířata, která ji pomáhají udržovat, tak vlci jako vrcholoví predátoři. Chovatelům hospodářských zvířat doporučujeme, aby svá stáda před velkými šelmami preventivně zabezpečili. Na to stát poskytuje dotace, chovatelé mají také nárok na náhradu škod v případě vlčího útoku. Víme, že přítomnost vlků znamená pro chovatele komplikace, právě proto jim stát podporu poskytuje. Nově je možné v důsledku opakovaného výskytu vlka žádat o náhradu újmy za ztížené zemědělské hospodaření. Ta představuje částečnou kompenzaci zvýšených nákladů na jinou organizaci pastvy – tedy například plat pro pastevce, údržbu oplocení, náročnější manipulaci se stádem či péči o pastevecké psy,“ doplňuje Bohumil Fišer.

 

Zdroj: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Zpět do obchodu