Vznik chráněných oblastí má smysl

zpevna

Podle nové studie se populace labutě zpěvné zvětšovala až 30x rychleji díky tomu, že pobývají v chráněné oblasti.

Výzkum vedly týmy na univerzitách v anglickém Exeteru a finských Helsinkách. Analyzovali 30 let dat ze sledování asi 10 000 jedincích. Divoké labutě každý rok přilétají z Islandu a přezimují na území Spojeného království.

Jejich zjištění ukazují, že pravděpodobnost přežití a délka života labutí se v chráněných oblastech značně zvyšuje. Počet mláďat je v ročním průměru možná o něco nižší, ale za celý život přivedou na svět mnohem víc mláďat, než by bylo běžné mimo chráněnou oblast.

Navíc mladé labutě často opouští původní místo svého pobytu a stěhují do dalších lokalit v Británii. Vzhledem k tomu, že jsou na seznamu živočišných druhů, které je nutné chránit, je to velmi dobrá zpráva. Doufají, že se jim podaří do roku 2030 jejich počet zdvojnásobit.

Podle tohoto dlouhodobého výzkumu hrají chráněné oblasti významnou roli a pro udržení biodiverzity v přírodě. Pro mnoho divokých ptáků je chráněná oblast, kde najde dostatek potravy a také mokřadů, vítaným útočištěm.

Možná je to také dobrý recept, jak dosáhnout závazku více než 195 zemí obnovit alespoň 30 % ekosystémů po celém světě.

Zpět do obchodu