Čápům černým i sokolům se v Českém Švýcarsku zatím daří

Letošní hnízdní sezóna v Národním parku České Švýcarsko a Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce dopadla pro sokoly stěhovavé a čápy černé poměrně úspěšně. Konkrétně v případě čápů černých bylo prokázáno pět hnízdění, z nichž čtyři byla úspěšná a celkem se podařilo vyvést deset mláďat. Sokoli prokazatelně zahnízdili na devíti lokalitách. Šest párů pak dovedlo své hnízdění ke zdárnému konci a odchovalo celkem 18 mláďat.

 „Díky zavedenému systému hlídání a monitoringu hnízdících párů se u nás zvlášť sokolům zatím daří velmi dobře“, říká Petr Bauer, ředitel odboru ochrany přírody správy národního parku a dodává: „Bez dočasného omezení vstupu do okolí hnízdišť a bez výborné spolupráce s Českým horolezeckým svazem by ale situace byla mnohem méně příznivá“. Sokol stěhovavý totiž hnízdí v dutinách na skalních věžích a stěnách, z nichž mnohé jsou však atraktivní také pro horolezce. Zároveň jsou hnízdící sokoli extrémně citliví i na pohyb lidí nad úrovní hnízda.

sokol

Čápům černým se letos dařilo více na území chráněné krajinné oblasti než v samotném národním parku, kde letos vyhnízdil pouze jeden pár. Navzdory své velikosti a nápadnosti jsou totiž tito ptáci velmi plaší. Potravu si hledají především u vody, zejména u větších potoků a říček. Podél nich ale zároveň často vedou turistické trasy, což může být jedním z hlavních faktorů, které vedou k postupnému přesunu čapí populace z lidmi více navštěvovaného území národního parku do přeci jen klidnější chráněné krajinné oblasti. Dalším možným faktorem, který dočasně poněkud omezil hnízdní příležitosti čápů v národním parku, jsou změny prostředí v důsledku nedávné kůrovcové kalamity a loňského požáru. Čápi si totiž k hnízdění vybírají skalní římsy chráněné vzrostlou vegetací nebo vysoké stromy v hlubokých lesích. Několik tradičních hnízdišť je ale nyní díky kůrovci a požáru odkryto, což hnízdícím čápům nevyhovuje.

Ještě svízelnější je ale pro čápy situace v sousedním Saském Švýcarsku, kde byla letos úspěšně vyvedena pouze dvě čapí mláďata. Kvůli rušení se tamní čápi prý dokonce občas uchylují i k lovu okrasných rybek v rybníčcích uprostřed vesnic. Je zde totiž paradoxně větší klid než v turisticky přetíženém národním parku.

„Věřím, že díky rychle probíhající spontánní obnově lesů a účinnému usměrnění návštěvnických toků se podmínky pro čápy černé v Národním parku České Švýcarsko zase brzy zlepší“, říká na závěr Petr Bauer a dodává: „Bez důsledného zajištění klidu a ukázněnosti návštěvníků může ale i u nás za pár let nastat obdobná situace jako v sousedním Sasku“.

 

Autor: Richard Nagel

ředitel odboru veřejných vztahů Správy NP České Švýcarsko

Foto: Václav Sojka

 

 

Zpět do obchodu