Mezinárodní organizace ocenila spolupráci národních parků Podyjí a Thayatal

podyji 2

Mezinárodní organizace sdružující evropská chráněná území Federace Europarc ocenila na přelomu roku vzájemnou přeshraniční spolupráci národních parků Podyjí a Thayatal. Rada Europacu jim prodloužila certifikát Europarc Transboundary Cerificate. V současnosti je držitelem tohoto ocenění 11 přeshraničních evropských území.

Certifikát kvality přeshraniční spolupráce oba národní parky obdržely poprvé v roce 2007. Pro jeho udržení jsou ale potřebná pravidelná prověření vzájemných vztahů externím odborníkem z Federace Europarc. To poslední se v Podyjí uskutečnilo na podzim loňského roku. Evaluátoři se zaměřují například na to, jak spolu obě Správy parků komunikují, zda mají společné dokumenty kodifikující jejích spolupráci, jaké připravují přeshraniční programy pro odborníky i veřejnost nebo zda koordinují péči o svěřená chráněná území.

"Prověření ukázalo vývoj vaší přeshraniční práce a jasně dokazuje, že společná péče o přírodu, bez ohledu na politické hranice, nakonec vede k lepšímu managementu chráněných území. Přeshraniční certifikát Federace EUROPARC však nelze vnímat pouze jako uznání vaší dosavadní práce, ale spíše jako podnět k dalšímu zlepšování spolupráce ve prospěch přírody, krajiny a komunit ve vašem společném regionu," říká prezident Federace Europarc Michael Hošek.

I přes těžkosti způsobené pandemií nemoci COVID 19 se vzájemná spolupráce obou národních parků v posledních letech i nadále prohlubuje. "Koordinujeme spolu přípravu důležitých dokumentů jako je například plán péče o území na následující roky. Podařilo se nám úspěšně dokončit několik odborných přeshraničních projektů i akcí zaměřených na veřejnost. V současné době se snažíme, aby se naše spolupráce rozrostla i o ostatní přeshraniční partnery v regionu, zejména školy a obce," vypočítává ředitel Správy Národního parku Podyjí Tomáš Rothröckl.

Oba národní parky dohromady chrání 77 km² údolní krajiny řeky Dyje. Přeshraniční chráněná oblast je pro obě země místem vysoké biologické rozmanitosti. "Mnoho druhů, které již jinde vyhynuly, zde našlo poslední útočiště. Spolupráce obou správ národních parků je klíčem k účinné ochraně zvířat, rostlin a biotopů v údolí Dyje," zdůrazňuje ředitel Národního parku Thayatal Christian Übl význam přeshraniční spolupráce.

Program certifikace přeshraniční spolupráce Federace Europarc je jediným v Evropě, který analyzuje pokrok ve vzájemných vztazích partnerských národních parků, identifikuje dobré příklady přeshraniční spolupráce a podporuje výměnu praktických zkušeností a odborných znalostí v této oblasti.Prostřednictvím svého programu Federace Europarc certifikuje chráněná území, která dosáhla a udržují vysokou úroveň spolupráce. Mezi jedenácti takto oceněnými regiony jsou i všechny české národní parky se svými přeshraničními partnery.

 

Federace Europarc je mezinárodní organizace zastřešující spolupráci stovek chráněných území a organizací ve zhruba čtyřech desítkách zemí.

Zdroj: https://www.nppodyji.cz/

Zpět do obchodu